The past 30 days 176 commits on Github. | Weather Amsterdam: 15 degrees.

Studio Ronduit

Samen met Studio Ronduit heb ik vele projecten opgepakt. We hebben onder andere samen gewerkt aan de B2B pagina van NRC Media. Deze samenwerking is voor beide partijen erg gunstig gezien we elkaar goed aanvullen. Together with Studio Ronduit I did a lot of projects. One of our projects together was the B2B website of NRC Media. We are a good fit which makes working together a blessing.

Want to know more?

E-mail:hi@bitter.codes

Phone:+31 6 83 97 81 10